fbpx

Хотелска политика

Хотелска политика

НАСТАНЯВАНЕ

Гостите на хотела се настаняват в 15:00 в деня на пристигане.
Хотелска политика

НАПУСКАНЕ НА СТАЯТА

Желателно е да бъде освободена до 11:00 часа в деня на заминаване,но ако желаете да я задържите или да удължите престоя си, моля свържете се с Рецепция. Моля да се има предвид, че при късно освобождаване стаята може да бъде променена. За да се избегнат опашки при напускане, моля организирайте плащането на сметките си предварително.
Хотелска политика

ХРАНИ И НАПИТКИ

Не се разрешава внасянето на храна и напитки по стаите, както и внасянето и консумирането на храни и напитки, закупени извън територията на хотела. Моля, имайте предвид, че всички налични храни и напитки в мини бара са платени. Сумата от консумираните храни и напитки ще бъде добавена към сметката на стаята. Ако искате да използвате мини бар услугата, моля уведомете рецепцията.
Хотелска политика

ПОЛИТИКА ЗА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

Съгласно българското законодателство, не се предлага и сервира алкохол на гости под 18-годишна възраст.
Хотелска политика

ПОЛИТИКА ЗА ПУШЕНЕТО

В съответствие с българското законодателство, хотел Мирамар спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на хотела, в това число: стаи за гости, обществени площи и коридори. За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 200 лева, която ще бъде добавена към сметката на стаята. Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на хотела.
Хотелска политика

ДРЕСКОД

Дрескодът на всички обществени места на територията на хотела е неофициален. Гостите се допускат по бански костюми само в басейна на хотела. В съответствие с нашата приятна атмосфера, както и от съображения за сигурност, моля винаги носете панталони в общите части на хотела и ресторанта. Хотелът си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости. В случай на отказ да се съобразят с изискванията, хотелът си запазва правото да прекрати резервацията, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение.
Хотелска политика

ПОВЕДЕНИЕ

Очакваме всички гости да се държат по приятен и културен начин. Скачания, ругатни и непокорно поведение са оскърбителни за гостите на хотела и могат да бъдат повод за преждеременно освобождаване на стаи и напускане на хотела без право на възстановяване на средства. Хотел Мирамар има политика на нулева толерантност, в случаите на арогантно поведение, спрямо лица в очевидно нетрезво състояние или хаотично такова, при което унищожава или заплашва да унищожи хотелска собственост, причинява или заплашва да доведе до нарушение на обществения ред; откаже или не е в състояние да плати консумирани храни, напитки или услуги. Хотел Мирамар може да ограничи броя на лицата, които да заемат определена стая. Хотелът си запазва правото да накаже гост или гости, които умишлено или по непредпазивост причиняват увреждане на хотела или обзавеждането. Ако тези щети се установят, след като гостът си е тръгнал, хотелът си запазва правото да се свърже с туроператора или други органи за по-нататъшна помощ. Не се правят изключения.Моля съобразявайте се със следните общи правила:

 1. Деца под 12 годишна възраст трябва да бъдат придружени от възрастен. Децата не трябва да бъде оставени без надзор.
 2. Деца под 12-годишна възраст нямат право да използват някой от асансьорите на хотелa, ако не са придружени от възрастни.
 3. Бягането и тичането по коридорите на хотелa е абсолютно забранено.
 4. Катеренето по оградата, столовете и масите е абсолютно забранено.
 5. Хотелът си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости.
 6. Всички гости са длъжни да се съобразят с правилата, указанията и устните препоръки на персонала.
Хотелска политика

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Домашни любимци не са разрешени в хотела.
Хотелска политика

СНИМАЧНИ ДЕЙНОСТИ

От настаняването си в хотела до неговото освобождаване, всеки гост предоставя право да бъде сниман, видеозаписван, или засниман, без заплащане или възнаграждение.
Хотелска политика

ПОЛИТИКА ЗА ОХРАНА

Хотелска политика

КЛЮЧ КАРТИ

Хотел Мирамар предоставя на гостите си използването на ключови магнитни карти. Всяка карта е индивидуално кодирана за всяка стая. На гостите се гарантира, че никой, с изключение на упълномощените служители, не може да влезе в стаята. Всеки член на персонала има индивидуално определена зона за достъп в хотел, определен в съответствие с неговите отговорности и задължения.При загуба на ключ карта ,моля обърнете се към Рецепция,за да получите резервна. Моля имайте предвид,че загубена карта се заплаща.
Хотелска политика

ОХРАНИТЕЛНИ КАМЕРИ

Хотел Мирамар е оборудван със система за видеонаблюдение, която обхваща публичните зони. В хотела са разположени над 10 камери.
Хотелска политика

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Хотелът е оборудван със система за контрол на достъпа. Всеки член на персонала има индивидуална карта, позволяваща достъп до необходимите зони. Има проверки за сигурност при влизане и напускане на хотела.
Хотелска политика

БЕЗОПАСНОСТ

Хотел Мирамар осигурява сейф на рецепция. Използването му се начислява като допълнителна услуга. За подробна информация, моля попитайте на рецепцията.
Хотелът не носи отговорност за каквито и да било ценности и пари, оставени незаключени извън сейфа, както в стаите, така и в общите помещения.
Хотелска политика

БАГАЖНО ПОМЕЩЕНИЕ

За сигурността на багажа на гостите си хотелът предлага багажно помещение. С цел да остави багаж гостът ще бъде подпомаган от рецепцията. Гостите могат да влизат стаята за багаж, когато са придружени от пиколото. Дамски чанти и портмонета, не се приемат за съхранение в стаята за багаж.
Хотелска политика

КАМЕРИЕРСКИ УСЛУГИ

Ние предлагаме почистване на стаите всеки ден в часовете между 08:00 до 16:00 часа. Ако има поставена табелка "Не безпокойте" до 15:00 стаята ще бъде почистена на следващия ден. Ако имате нужда от нещо след 16:00 часа, моля попитайте на рецепция.
Хотелска политика

ИЗГУБЕНИ ВЕЩИ

Хотел Мирамар не носи отговорност за изгубени, повредени или откраднати лични вещи. При намерени вещи хотелът се задължава да се свърже с госта и да прати загубената вещ за сметка на собственика. При незаявени и непотърсени вещи в рамките на 30 (тридесет) дни, ще бъдат дарени на местна благотворителна организация или ще бъдат изхвърлени.
Хотелска политика

ОПЛАКВАНИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА СРЕДСТВА И ЩЕТИ

Всеки коментар или жалба по отношение на престоя трябва да се направи във фронт офиса или на управителя на хотела по време на престоя, така че въпросът да бъде решен веднага. При други случай, с изключение на смърт или тежки телесни повреди, причинени от небрежност на хотела, отговорността на хотела към гостите се ограничава до цената на резервацията. Ако хотелът е отговорен по силата на горепосочената клауза, гостът се обезщетява от и срещу всякаква отговорност и всякакви искове, дела или повреди, дължащи се или произтичащи от госта. Хотелът не носи отговорност за неизпълнение, в случай, че споменатият отказ се дължи на фактор, извън юрисдикцията на ръководството. Хотелът си запазва правото да таксува гости за причиняване на щети, съзнателно причинени, по небрежност или непредпазливост. Ако щетите излезнат наяве, след като гостът е напуснал, хотелът си запазва правото да удържи такса от кредитната карта на госта, или да изпрати фактура за дължимата сумата по ремонта. Хотелът е предмет на законови проверки, включително, свързани с пожар, лицензиране, развлечения, здравеопазване, хигиена и безопасност. Всички условия се тълкуват в съответствие с българското законодателство.
Гражданска отговорност: Хотелът не поема никаква отговорност за услуги, предоставени от трети страни на гостите.
Хотелска политика

ПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Всички цени са в национална валута, която е български лев (BGN). Всички плащания се обработват в лева, както се изисква от закона. На рецепцията се приемат следните кредитни карти: MasterCard, Visa карти и Maestro.
Хотелска политика

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Хотелска политика

ЗАСЯДАНИЯ В АСАНСЬОРА

В случай на повдигане, заклещване или при други извънредни ситуации, настъпили по време на предвижването с асансьорите в хотела, трябва да задействате алармените бутони, разположени в кабината на асансьора.
Хотелска политика

ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

Мирамар е новопостроен хотел с материали и оборудване от най-ново поколение, които осигуряват надеждна защита и сигурност. Тъй като ние сме много отговорни за безопасността на нашите туристи и персонал, сме взели много сериозни мерки, за да се предотвратят всякакви пожарни инциденти.

 • Всички служители са преминали обучение по пожарна безопасност и са запознати с противопожарните процедури.
 • На гърба на вратите във всяка стая, както и на всеки етаж до асансьорите, са разположени евакуационни планове. Моля, прочетете ги внимателно.
 • Хотелът е оборудван с детектори за дим в стаите и общите части. Има система за пожароизвестяване (звук и светлина).
 • На всеки етаж и до всеки пожарен кран са разположени пожарогасители и противопожарни шлангове с подходящ размер.
 • Всички стълбища и коридори са отделени от останалата част на хотела, с материали, които имат най-малко 60 минути пожароустойчивост.

Ако се открие пожар или дим, моля обадете се на рецепция.

Кажете на рецепциониста:

 1. Естеството на извънредната ситуация
 2. Номерът на етаж и стая
 3. Степента на огъня и всякаква друга необходима информация.
 4.  Не затваряй телефона, докато не бъдете инструктирани да го направите.
Хотелска политика

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ – НАВОДНЕНИЯ, ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ И ДР.

В случай на природно бедствие:

 • Запазете спокойствие и следвайте инструкциите на персонала. Не изпадайте в паника. Останете на място, където и да сте. Повечето наранявания се случват, когато хората, които влизат или излизат от сградите.
 • В случай на земетресение се скрийте. Ако сте вътре, застанете под бюрото или масата, срещу вътрешна стена или под вътрешна врата. Стойте далеч от стъкла, прозорци и външни врати. Ако сте навън, останете далеч от сгради, тротоари и електрически кабели.
 • Използвайте стълбите; не използвайте асансьорите. Персоналът на хотела ще ви покаже всички безопасни изходи. След това можете да излезете от сградата.
 • В случай на земетресение не се използвайте свещи, кибрит или открит пламък. Газовите инсталации може да са повредени и пламъкът да предизвика експлозии или пожари.
 • Ако напуснете стаята си или сградата, бъдете сигурни, че хотелския персонал знае къде се намирате.
Хотелска политика

ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ХОТЕЛА

В случай на нарушаване на правилата и политиките на хотела, ръководството може да се прибегне до прекъсване на резервацията веднага, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение. От всички гости, служители и представители на туроператорите се очаква да се придържат към тази политика и ръководството на хотела си запазва правото да изгони всяко лице или лица, извършили нарушения срещу тази политика. За допълнителна информация относно хотелската политика и предлаганите услуги, моля вижте справочника, които може да се намери във всяка стая.

ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТЕН ПРЕСТОЙ В НАШИЯ ХОТЕЛ!